Close

O SPOLEČNOSTI

Naše společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a. s. sídlí nedaleko města Písek v Jihočeském kraji. Zabýváme se těžební a pěstební činností, jak na území státních lesů, tak na území lesů soukromých. Tyto činnosti společnosti provádíme již ve druhé generaci majitelů. Les je dědictví našich předků, proto jej musíme chránit, pečovat o něj a starat se o jeho budoucnost. Jsme středně velká společnost rodinného charakteru, která neustále expanduje. Našimi dlouholetými smluvními partnery jsou Lesy ČR, městské, církevní a v neposlední řadě soukromé lesy. Ročně zpracujeme cca 800 000 m3 dřevní hmoty, které prodáváme předním dřevozpracujícím závodům v Evropě.Tato činnost je prováděna již v druhé generaci majitelů společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.. Svou akceschopnost jsme posílili o vlastní železniční přepravu založením společnosti WTT, která přepravila po době dvou let své existence přes 350 ucelených vlaků.

KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ A PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE

Poskytujeme kvalifikované poradenství v oblasti lesnictví. Svou činnost zajišťujeme za pomoci široké škály služeb, počínaje obnovou lesa, přes péči o mladé porosty až po jejich těžbu, kde využíváme optimalizaci do cenově atraktivních sortimentů v neposlední řadě zajišťujeme odvoz dřeva z lesa, s a to jak po silnici, tak po železnici. Jsme vybaveni profesionálními technologiemi, které dřevo účelně zpracují, ale i ochrání naše lesy. Naše specializované středisko SLZA se zabývá odstraňováním dřevních překážek (větví, stromů apod.) podél elektrického vedení a železničních tratí, tyto překážky poté zpracujeme do biomasy. K výše uvedeným odstraňovacím úkonům jsou třeba nejen speciální a účelné technologie a stroje, ale také trpělivost, preciznost a akceschopnost našich zaměstnanců. Jsme také atraktivním zaměstnavatelem v oblasti Jižních a Západních Čech a také oblasti Vysočiny. V současné době zaměstnáváme okolo 120 zaměstnanců. Naším každoročním cílem je především šetrně pěstovat, těžit a přispívat k rozvoji a ochraně našich lesů.

PĚSTEBNÍ ČINNOST

– úklid klestu, vyvážení, zpracování klestu a těžebních zbytků
– mechanická příprava půdy před  samotným zalesňováním
– příprava ploch pro přirozenou obnovu  lesa
– zalesňování lesních a nelesních ploch  včetně dodávky sazenic
– ochrana lesa a lesních kultur proti  buření
– ochrana lesa a lesních kultur proti
  škodám způsobené zvěří
– ochrana lesa proti škůdcům

TĚŽEBNÍ ČINNOST

– výchovná /předmýtní úmyslná/ do 40 let
– výchovná /předmýtní úmyslná/ nad 40 let
– obnovní /mýtní úmyslná/ podrostní a výběrná