Close

O SPOLEČNOSTI

Společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. sídlí u města Písek v Jihočeském Kraji. Společnost se zabývá těžební a pěstební činností na území státních lesů, tak i lesů soukromých. Dědictví našich předků „LES“ – náš domov, chráníme, pečujeme o něj a staráme se o jeho budoucnost. Naše rodinná, středně velká a stále expandující společnost je dlouholetým smluvním partnerem státního podniku Lesy ČR, městských, soukromých a církevních lesů. Společnost 1. písecká zpracovává okolo 800.000 kubíků dřeva/ ročně, které prodává dle sortimentů, lídrům dřevozpracujícím závodům v Evropě. Tato činnost je prováděna již v druhé generaci majitelů společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.. Svou akceschopnost jsme posílili o vlastní železniční přepravu založením společnosti WTT, která přepravila po době dvou let své existence přes 350 ucelených vlaků.

Slider

KVALIFIKOVANÉ PORADENSTVÍ A PROFESIONÁLNÍ TECHNOLOGIE

Společnost poskytuje kvalifikované poradenství v oblasti lesnictví. Svou činnost zajišťujeme za pomocí široké škály svých služeb od sázení sazenic, jejich ošetření, těžbu s využitím optimalizace do jednotlivých cenově atraktivních sortimentů až po odvoz z lesa po ose či po železnici. Společnost je vybavena profesionální technologií, která účelně zpracovává, ale i chrání lesy, kam každý z nás rád zavítá. Naše specializované oddělení „SLZA“ se zabývá odstraňování biomasy podél elektrického vedení a železničních tratí, její technika je vysoce účelná. Společnost je velice atraktivním zaměstnavatelem v oblasti Jižních, Západních Čech a Vysočiny, momentálně zaměstnáváme okolo 120 vlastních zaměstnanců. Společnost si každoročně dává cílem šetrně pěstovat, těžit a přispívat k rozvoji a ochraně našich lesů.

PĚSTEBNÍ ČINNOST

– úklid klestu, vyvážení, zpracování klestu a těžebních zbytků
– mechanická příprava půdy před  samotným zalesňováním
– příprava ploch pro přirozenou obnovu  lesa
– zalesňování lesních a nelesních ploch  včetně dodávky sazenic
– ochrana lesa a lesních kultur proti  buření
– ochrana lesa a lesních kultur proti
  škodám způsobené zvěří
– ochrana lesa proti škůdcům

TĚŽEBNÍ ČINNOST

– výchovná /předmýtní úmyslná/ do 40 let
– výchovná /předmýtní úmyslná/ nad 40 let
– obnovní /mýtní úmyslná/ podrostní a výběrná