Close

ŠTĚPKOVÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ

Dovolujeme si Vám nabídnout specializovanou službu v oblasti lesnické, veřejné a ostatní zeleně rostoucí mimo les. Při řešení těchto náročných úkolů společnost disponuje vyškolenými profesionály, nejmodernější technikou, zpracovatelským zázemím a dlouholetými bohatými zkušenostmi. Symbióza těchto aspektů Vám garantuje ekonomicky nejvýhodnější řešení v nejvyšší možné kvalitě při splnění dohodnutých termínů. Samozřejmostí je vykoupení veškeré dřevní hmoty.

KOMPLEXNÍ VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ BIOMASY

Příprava dendromasy pro následné zpracování:
Mechanizované nebo ruční kácení a ořez nežádoucích křovin a stromů na lesních i nelesních plochách, podél distribučních sítí, silničních a železničních komunikací, břehových a rudeálních porostů atd.

Ručně: 
Standartní podmínky (JMP)

Mechanizovaně:
Standartní podmínky (HV technologie)
Nestandartní nebo velmi extrémní podmínky (kráčející bagr Menzi Muck vybavený štípací hlavicí)

Vyvážení natěžené dřevní hmoty (potěžební zbytky) na OM:
Kompresní vyvážecí souprava (JCB 2170 + presscolector, Pfanzelt + presscolector)
Samochodná vyvážecí souprava (Timberjack 810B)
Traktorová vyvážecí souprava (Valtra N121 + vyvážecí vlek, Valtra T160 + vyvážecí vlek)

Zpracování a odvoz připravené dendromasy a fytomasy:
Zpracování realizujeme mobilními štěpkovači a drtiči na odvozním místě do velkoobjemových souprav nebo přímo na deponiích.

Štěpkování:
2x Albach Diamant 1x Jenz HEM 593 Cobra – vysoký výkon a mobilita těchto zařízení nám umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou dřevní hmotu.

Drcení:
Tento způsob zpracování je využíván k likvidaci hmot s větším obsahem minerálních nečistot a dále materiálů na bázi dřeva např. pařezy, palety, dřevěné obaly, použité stavební dřevo a zbytky z manipulace dřeva.

Odvoz:
Odvoz velkoobjemovými nebo kontejnerovými soupravami.


OSTATNÍ ČINNOSTI

Frézování:
Příprava ploch před zalesněním, atd. (půdní fréza MERI 1,8)

Mulčování:
Pro tuto činnost využíváme kráčející bagr 4×4 Menzi Muck s mulčovacím adaptérem Osmo, který umožňuje mulčovat v nejnáročnějších terénních podmínkách (např. rybníky, lesní a polní cesty, železnice, plochy pod elektrovody a jiné).

Likvidace pařezů:
Speciální adaptér „trhač pařezů“

Rizikové kácení a ořez stromů:
kácení a ořez v těžce přístupných lokalitách a v místech kde hrozí poškození majetku (vysokozdvižná plošina, stromolezci)

Slider