Close

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU

V roce 2016 společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. realizovala projekt „Pořízení techniky pro hospodaření v lesích“, jehož předmětem bylo pořízení probírkového harvestoru pro těžbu a výchovu lesních porostů. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Probírkový harvestor Sampo HR 46 umožní společnosti kvalitní, efektivní a šetrnou péči o mladé lesní porosty.

Slider

V roce 2019 společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. realizovala další projekt „Pořízení techniky pro hospodaření v lesích“, v jehož rámci pořídila forwarder, štípač dříví a dva tažné koně. Projekt je stejně jako ten předchozí spolufinancován z prostředků EU prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Pořízená technika a koně umožní efektivnější a ekologičtější obhospodařování lesních pozemků.

Slider