Close

PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ EU

V roce 2016 společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. realizovala projekt „Pořízení techniky pro hospodaření v lesích“, jehož předmětem bylo pořízení probírkového harvestoru pro těžbu a výchovu lesních porostů. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Probírkový harvestor Sampo HR 46 umožní společnosti kvalitní, efektivní a šetrnou péči o mladé lesní porosty.

Slider