Štěpkování, frézování

Štěpkování, frézování

Dovolujeme si Vám nabídnout specializovanou službu v oblasti lesnické, veřejné a ostatní zeleně rostoucí mimo les. Při řešení těchto náročných úkolů společnost disponuje vyškolenými profesionály, nejmodernější technikou, zpracovatelským zázemím a dlouholetými bohatými zkušenostmi. Symbióza těchto aspektů Vám garantuje ekonomicky nejvýhodnější řešení v nejvyšší možné kvalitě při splnění dohodnutých termínů. Samozřejmostí je vykoupení veškeré dřevní hmoty.

Komplexní výroba a zpracování biomasy:

Příprava dendromasy pro následné zpracování:

 • mechanizované nebo ruční kácení a ořez nežádoucích křovin a stromů na lesních i nelesních plochách, podél distribučních sítí, silničních a železničních komunikací, břehových a rudeálních porostů atd.
 • ručně: standartní podmínky (JMP)
 • mechanizovaně:
 • standartní podmínky (HV technologie)
 • nestandartní nebo velmi extrémní podmínky (kráčející bagr Menzi Muck vybavený štípací hlavicí)

Vyvážení natěžené dřevní hmoty (potěžební zbytky) na OM:

 • kompresní vyvážecí souprava (JCB 2170 + presscolector, Pfanzelt + presscolector)
 • samochodná vyvážecí souprava (Timberjack 810B)
 • traktorová vyvážecí souprava (Valtra N121 + vyvážecí vlek, Valtra T160 + vyvážecí vlek)

Zpracování a odvoz připravené dendromasy a fytomasy:

 • Zpracování realizujeme mobilními štěpkovači a drtiči na odvozním místě do velkoobjemových souprav nebo přímo na deponiích.

Štěpkování:

 • JENZ HEM 700, JENZ HEM 582 - vysoký výkon a mobilita těchto zařízení nám umožňuje rychle a efektivně zpracovávat veškerou dřevní hmotu.

Drcení:

 • tento způsob zpracování je využíván k likvidaci hmot s větším obsahem minerálních nečistot a dále materiálů na bázi dřeva např. pařezy, palety, dřevěné obaly, použité stavební dřevo a zbytky z manipulace dřeva.

Odvoz:

 • odvoz velkoobjemovými nebo kontejnerovými soupravami.

Ostatní činnosti:

Frézování:

 • příprava ploch před zalesněním, atd. (půdní fréza MERI 1,8)

Mulčování:

 • pro tuto činnost využíváme kráčející bagr 4x4 Menzi Muck s mulčovacím adaptérem Osmo, který umožňuje mulčovat v nejnáročnějších terénních podmínkách (např. rybníky, lesní a polní cesty, železnice, plochy pod elektrovody a jiné).

Likvidace pařezů:

 • speciální adaptér „trhač pařezů“

Rizikové kácení a ořez stromů:

 • kácení a ořez v těžce přístupných lokalitách a v místech kde hrozí poškození majetku (vysokozdvižná plošina, stromolezci)

HOLZPACK CZ, s.r.o.

Miscanthus

Lesnické práce

1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s.
1. Písecká lesní a dřevařská a. s.

tel.: +420382273229