Těžba dřeva, těžební činnost

Projekty spolufinancované EU

Projekty spolufinancované EU Písecká lesní a dřevařská

V roce 2016 společnost 1. písecká lesní a dřevařská, a.s. realizovala projekt „Pořízení techniky pro hospodaření v lesích“, jehož předmětem bylo pořízení probírkového harvestoru pro těžbu a výchovu lesních porostů. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova. Probírkový harvestor Sampo HR 46 umožní společnosti kvalitní, efektivní a šetrnou péči o mladé lesní porosty.

HOLZPACK CZ, s.r.o.

Miscanthus

Lesnické práce

1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s.
1. Písecká lesní a dřevařská a. s.

tel.: +420382273229