Výroba paliv

Výroba paliv

Připravujeme…

paní Hackerschmiedová - tel. : +420 777 281 952

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem též často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely

Zpracování biomasy

Společnost 1.písecká lesní a dřevařská a.s. rozšířila v roce 2006 svoji působnost na zpracování biomasy. Za tuto poměrně krátkou existenci se v ČR zařadila mezi nejvýznamnější společnosti zpracovávající biomasu i s tendencí mezinárodního rozvoje.

Co je biomasa

V obecném pojetí lze za biomasu považovat jakoukoliv hmotu organického původu vyprodukovanou rostlinnými nebo živočišnými organismy. Z pohledu lesnického sektoru jsou významné druhy biomasy: Zbytková hmota z těžby dřeva, probírek, prořezávek (vznikla v lese), hmota z údržby zeleně (tratě, cesty, vodoteče, apod.), včetně vedlejších a zbytkových produktů z jejich zpracování.

Aktuality související s biomasou

Vláda ČR schválila akční plán pro biomasu 12. ledna roku 2010, na období 2010-2011. Hlavním cílem plánu je do roku 2011 zdvojnásobit využití bioenergetických zdrojů (dřeva, odpadu, zemědělských plodin) v energetickém mixu EU. V současné době pokrývá biomasa 4% energetických potřeb v EU.

Rozdělení biomasy

Zemědělská biomasa – fytomasa pěstovaná na zemědělské půdě
Lesní biomasa – dendromasa
Zbytková biomasa – vedlejší produkty zemědělského a zpracovatelského průmyslu

Kontaktní osoba

Biomasa, biopaliva, energetické plodiny, štěpka, rizikové kácení stromů
Jaroslav Hackerschmied
Mobil: +420 733 539 340

HOLZPACK CZ, s.r.o.

Miscanthus

Lesnické práce

1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s.
1. Písecká lesní a dřevařská a. s.

tel.: +420382273229