Těžba dřeva, těžební činnost

1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Vítejte na stránkách společnosti 1. písecká lesní a dřevařská a. s.

Pěstební a těžební činnost

Společnost 1.písecká lesní a dřevařská, a.s. se zabývá pěstební činností jak na území státních lesů, tak i lesů soukromých. Dědictví našich předků "LES" - náš domov, chráníme, pečujeme o něj a staráme se o jeho budoucnost. Naše rodinná , středně velká a stále expandující společnost je dlouholetým smluvním partnerem státního podniku Lesy ČR, městských lesů, soukromých lesů a navazuje vztahy s církevními lesy. Společnost těží ročně okolo 500 000 kubíků dřeva, které částečně sama zpracovává do konečného produktu převážně pro automobilový průmysl. Část dřevní hmoty prodává na středně evropském trhu, dle sortimentů lídrům papírenského a pilařského průmyslu. Tato činnost je prováděna již v druhé generaci majitelů společnosti 1. písecká lesní a dřevařská, a.s.

Své činnosti těžební jsme rozšířili v posledních 10 letech o činnost pěstební v návaznosti s účastí na výběrových řízeních státních či evropských společností.

Komplexní služby pro vlastníky lesa

Pěstební činnost

  • úklid klestu, vyvážení, zpracování klestu a těžebních zbytků
  • mechanická příprava půdy před samotným zalesňováním
  • příprava ploch pro přirozenou obnovu lesa
  • zalesňování lesních a nelesních ploch včetně dodávky sazenic
  • ochrana lesa a lesních kultur proti buření a škodám způsobené zvěří
  • ochrana lesa proti škůdcům
  • výchova lesních kultur

Těžební činnost

  • výchovná / předmýtní úmyslná/ do 40 let
  • výchovná / předmýtní úmyslná/ nad 40 let
  • obnovní / mýtní úmyslná/ podrostní a výběrná

HOLZPACK CZ, s.r.o.

Miscanthus

Lesnické práce

1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s. 1. Píseckálesní a dřevařská a.s.
1. Písecká lesní a dřevařská a. s.

tel.: +420382273229